top of page
English
spatial operator
polski
English
polski
operator przestrzenny
według norm ISO 19100, funkcja lub procedura, która w swojej dziedzinie lub zakresie ma co najmniej jeden parametr przestrzenny.

bottom of page