top of page
English
synthetic aperture radar (sar)
polski
English
polski
radar z aperturą syntetyczną
radar bocznego wybierania (patrz: radar bocznego wybierania), w którym stosuje się pozorną antenę tworzoną przez syntetyzowanie wielu odbić pochodzących od tego samego obiektu z wykorzystaniem efektu Dopplera.

bottom of page