top of page
English
topological complex
polski
English
polski
kompleks topologiczny
w specyfikacjach OGC i w normach grupy ISO 19100 – kolekcja topologicznych elementów prostych (patrz: topologiczny element prosty), która jest domknięta w znaczeniu operacji wyznaczania granicy (boundary operation).
Domknięcie w rezultacie operacji wyznaczania granicy oznacza, że jeżeli jakiś topologiczny element prosty należy do kompleksu topologicznego, to jego obiekty graniczne (boundary objects) należą także do tego kompleksu topologicznego.

Synonimy: złożony element topologiczny
Zobacz także: kompleks geometryczny (patrz: kompleks geometryczny)

bottom of page