top of page
English
WAP - Wireless Application Protocol
polski
English
polski
WAP
standard przekazywania komunikatów intemetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych za pomocą telefonów komórkowych, pagerów oraz innych terminali cyfrowych.

bottom of page