system, którego istotą jest zapewnienie regularnej wymiany informacji między organizacjami, z których każda korzysta z intranetu (patrz: intranet).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com