według norm ISO 19100, byt, który może być indywidualnie opisywany lub rozpatrywany.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com