polski
English
polski
encja
English
entity
każdy konkretny lub abstrakcyjny obiekt (byt) rozpatrywany w przestrzeni rozważań (patrz: przestrzeń rozważań); stosuje się również nazwy: jednostka, całostka.