infrastruktura danych przestrzennych (patrz: infrastruktura danych przestrzennych) tworzona na podstawie inicjatywy INSPIRE (patrz: INSPIRE).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com