polski
English
polski
format
English
format
sposób organizacji danych stosowany w celu ich zapisania, transferu, lub wizualizacji, np. format JPEG (patrz: JPEG).