dział fotogrametrii (patrz: fotogrametria), w którym stosuje się komputerowe przetwarzanie obrazów (patrz: przetwarzanie obrazów) fotogrametrycznych uzyskiwanych przez skanowanie zdjęć fotogrametrycznych lub bezpośrednio za pomocą cyfrowych kamer fotogrametrycznych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com