infrastruktura informatyczna danej organizacji, która służy do kontaktowania się z klientami, np. portale.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com