dział marketingu zajmujący się przestrzennym rozmieszczeniem klientów, potencjalnych klientów i miejsc sprzedaży.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com