powierzchnia stałego potencjału siły ciężkości (patrz: siła ciężkości) Ziemi stanowiąca globalną lub lokalną aproksymację średniego poziomu mórz i oceanów określaną modelem geoidy, który jest odpowiednią funkcją matematyczną.

Geoida jako powierzchnia pokrywająca się z powierzchnią mórz i oceanów

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com