dyscyplina zajmująca się stosowaniem informatyki w naukach o Ziemi oraz ich aplikacjach. Częściej stosowany jest termin geomatyka (patrz: geomatyka), który ma jednak nieco inne znaczenie.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com