program Komisji Europejskiej prowadzony przy współpracy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), który ukierunkowany jest na ciągłe monitorowanie środowiska oraz dostarczanie danych niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa w skali europejskiej i globalnej.

Istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy GMES i inicjatywą INSPIRE (patrz: INSPIRE).Od roku 2012 program ten nosi nazwę Copernicus.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com