top of page
polski
English
polski
gotowość odbioru
English
reception
w języku UML – zgłoszenie przez klasyfikator (patrz: klasyfikator) gotowości do reagowania na otrzymywane sygnały (patrz: sygnał).

bottom of page