międzynarodowa organizacja wspierająca w skali globalnej tworzenie zdolnych do współdziałania infrastruktur danych przestrzennych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com