informacja (patrz: informacja) uzyskiwana w drodze interpretacji danych geograficznych (patrz: dane geograficzne).

W normie ISO 19101 określa się informację geograficzną jako informację dotyczącą zjawisk jawnie lub niejawnie powiązanych z położeniem na Ziemi.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com