top of page
polski
English
polski
informacja geoprzestrzenna
English
geospatial information
informacja (patrz: informacja) uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (patrz: dane geoprzestrzenne).

bottom of page