w INSPIRE, zbiór własności obiektu przestrzennego, które opisują cechy czasowe wersji obiektu przestrzennego lub zmian między wersjami.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com