polski
English
polski
interakcyjny
English
interactive
zdolny do prowadzenia dialogu z użytkownikiem.