globalna, dynamicznie rozwijająca się sieć, składająca się z wielu sieci komputerowych, stanowiąca powszechnie dostępny system teleinformatyczny o wszechstronnych zastosowaniach (w tym kontekście termin Internet piszemy dużą literą).

W intemecie (jako medium) stosuje się protokół komunikacyjny TCP/IP (Transfer Control Protocol/Intemet Protocol), dane przesyłane są w postaci pakietów danych, a każdy komputer w sieci ma swój identyfikator liczbowy i literowy.

Intemet ma obecnie istotny wpływ na rozwój systemów geoinformacyjnych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com