dane przestrzenne zgodne ze specyfikacjami zharmonizowanych produktów danych przestrzennych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com