Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która jest federacją ponad 130 krajowych organizacji normalizacyjnych.

Polskę, jako jednego z 25 krajów, które założyły ISO w roku 1947, reprezentuje PKN (patrz: PKN) (Polski Komitet Normalizacyjny).

W ramach ISO funkcjonuje komitet techniczny ISO/TC211 (patrz: ISO/TC211).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com