polski
English
polski
ISO/TC211
English
Technical Committee ISO/TC211
komitet techniczny ISO Informacja geograficzna/Geomatyka, którego program prac obejmuje przygotowanie standardów z różnych działów dziedziny stanowiącej przedmiot zainteresowania komitetu.