komitet techniczny ISO Informacja geograficzna/Geomatyka, którego program prac obejmuje przygotowanie standardów z różnych działów dziedziny stanowiącej przedmiot zainteresowania komitetu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com