Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, organizacja mająca na celu rozwój współpracy międzynarodowej dla postępu fotogrametrii i teledetekcji oraz ich zastosowań.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com