polski
English
polski
język schematów pojęciowych
English
conceptual schema language
język formalny korzystający z formalizmu pojęciowego (patrz: formalizm pojęciowy) i przeznaczony do przedstawiania schematów pojęciowych, np. UML lub EXPRESS.
Język taki może być językiem leksykalnym lub graficznym. Szereg różnych języków schematów pojęciowych może wywodzić się z tego samego formalizmu pojęciowego