język formalny korzystający z formalizmu pojęciowego (patrz: formalizm pojęciowy) i przeznaczony do przedstawiania schematów pojęciowych, np. UML lub EXPRESS.
Język taki może być językiem leksykalnym lub graficznym. Szereg różnych języków schematów pojęciowych może wywodzić się z tego samego formalizmu pojęciowego

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com