polski
English
polski
jakość
English
quality
ogół cech materiału, produktu lub procesu związanych z jego zdolnością do zaspokajania zdefiniowanych lub domyślnych potrzeb.