polski
English
polski
jednostki statystyczne
English
statistical units
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, jednostki służące do rozpowszechniania lub wykorzystywania informacji statystycznych.