polski
English
polski
katalog obiektów przestrzennych
English
feature catalogue
katalog zawierający definicje i opisy typów obiektów przestrzennych, ich atrybutów i relacji, razem z operacjami, które na tych obiektach mogą być wykonywane.