według norm ISO 19100, kolekcja wszystkich zdefiniowanych prezentacji.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com