2 do potęgi 10 bajtów, czyli 1 024 bajty, w uproszczeniu przyjmuje się, że kilobajt to tysiąc bajtów.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com