klasa, która dla określonego dla niej znaczenia ma zdefiniowany niezbędny zestaw atrybutów i operacji i w rezultacie może posiadać egzemplarze (patrz: egzemplarz) (wystąpienia).
Jej przeciwieństwem jest klasa abstrakcyjna (patrz: klasa abstrakcyjna).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com