1) zbiór elementów podobnych lub położonych blisko siebie,
2) w teledetekcji, zbiór pikseli o podobnych charakterystykach, np. spektralnych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com