w specyfikacjach danych INSPIRE, kod określony w Interinstitutional style guide zgodnie z tabelą obejmującą 28 państw członkowskich UE.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com