metoda kompresji danych (patrz: kompresja danych) w strumieniu danych cyfrowych polegająca na tym, że zamiast powtarzania kolejnych elementów danych o tej samej wartości podaje się ich liczbę.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com