top of page
polski
English
polski
komórka
English
cell
dwuwymiarowy element rastra (patrz: raster), np. kwadrat.

Komórki nie należy identyfikować z pikselem.

bottom of page