właściwość danych przestrzennych dotycząca ich jakości (patrz: jakość), może być rozpatrywana dla zbioru danych przestrzennych:
a) w sensie występowania w nim wszystkich danych określonych specyfikacją, bez braków i bez nadmiaru,
b) w aspekcie konkretnego zastosowania tego zbioru; przy tym podejściu ujawnia się względność pojęcia kompletności, zbiór kompletny w jednym zastosowaniu i dla jednego użytkownika dla innych może okazywać się niekompletny.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com