polski
English
polski
kondominium
English
condominium
w specyfikacjach danych INSPIRE, obszar administrowany przez więcej niż jedno państwo.