polski
English
polski
kopia nietrwała
English
soft copy
wyświetlany obraz lub inna informacja wyjściowa, która może być modyfikowana.