kopia wyświetlanego obrazu uzyskana w urządzeniu wyjściowym na materiale trwałym, np. na papierze.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com