polski
English
polski
korekcja obrazu
English
image correction
wprowadzenie poprawek ze względu na błędy radiometryczne, spektralne, geometryczne i inne.