w analizie przestrzennej, grupa metod interpolacji uwzględniających stochastyczne cechy przestrzennej zmienności atrybutów, upowszechniona przez geologa południowoafrykańskiego D. Krige.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com