nauka o szyfrowaniu wiadomości celem zapewniania ich poufności (confidentiality), autentyczności (authenticity), nienaruszalności (integrity), niezaprzeczalności (nonrepudation) oraz kontroli dostępu do nich (access control).

Rozróżnia się dwie metody szyfrowania:
a) symetryczną, za pomocą jednego utajnionego klucza oraz
b) asymetryczną, za pomocą dwóch kluczy, prywatnego i publicznego.

Istotną rolę w uzyskiwaniu bezpieczeństwa przekazu spełniają podpisy cyfrowe.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com