dla zmiennej losowej dwuwymiarowej, funkcja wyrażająca warunkową wartość oczekiwaną jednej zmiennej w zależności od wartości, które przyjmuje druga zmienna.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com