polski
English
polski
krzywa składana
English
composite curve
krzywa złożona (patrz: krzywa złożona).