w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100 – taki ciąg krzywych, w którym każda krzywa z wyjątkiem pierwszej zaczyna się w punkcie końcowym poprzedniej krzywej tego ciągu.
Krzywa złożona, jako zbiór bezpośrednich położeń, ma wszystkie właściwości krzywej.

Synonim: krzywa składana

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com