1) urządzenie wskazujące ustawiane na punkty lub wodzone po liniach digitalizowanego dokumentu graficznego,
2) przesuwalny symbol na ekranie wskazujący pozycję związaną z wykonywanym działaniem.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com