polski
English
polski
linia centralna
English
centreline
linia reprezentująca drogę, linię kolejową lub inny liniowy obiekt topograficzny.