Metoda publikowania ustrukturyzowanych danych, które są łączone przy użyciu standardowych technologii: HTTP (Hypertext Transfer Protocol), RDF (Resource Description Framework) i URI (Universal Resource Identifier). Łączy się nie strony sieci www, a zasoby informacyjne, umożliwiając przedstawianie wiedzy zawartej w Internecie w sposób zrozumiały dla komputerów.

JG

Luty 2018

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com